user_mobilelogo

Zoeken in onze site

Cookies op onze site

EU e-Privacy richtlijn.

Onze website gebruikt voor bezoekers enkel technisch noodzakelijk cookies om navigatie-functies mogelijk te maken, en een cookie vanuit een statistiekprogramma. Gebruikt u onze website, dan bent u akkoord met plaatsing van deze cookies op uw apparaat.

Bekijk onze Privacy-verklaring

U heeft cookies afgewezen. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U staat toe dat wij cookies plaatsen op uw apparaat. U kunt dit eventueel veranderen.

Sint Agnes kerk GoutumDe Agneskerk is genoemd naar de heilige Agnes, de patrones van Goutum, die op 13-jarige leeftijd als martelares is gestorven.
Oorspronkelijk gebouwd in de 12e eeuw als houten- en daarna als tufstenen RK-kerk.
Rond 1250 wordt de kerk flink uitgebouwd en grotendeels uit rode Friese baksteen opgetrokken. In de tweede helft van de vijftiende eeuw wordt het schip wordt verhoogd en naar het oosten verlengd, terwijl aan de westkant een 33 meter hoge zadeldaktoren verrijst.

Tijdens een restauratie aan het interieur in 2006 komen vanonder de vloeren onbekende grafzerken te voorschijn; grafzerken o.a. van de familie Wyarda (Wiarda), bewoners van de rond 1882 afgebroken Wyarda-state, ten oosten van Goutum.

Vanuit de nadrukkelijke wens deze grafzerken te behouden én zichtbaar te maken in de kerk wordt het ontwerp en uitvoeringswijze van de nieuwe vloer drastisch aangepast.

Steenhouwerij De Vries Buitenpost realiseert hiervoor een 'computer'vloer-constructie: een stalen raamwerk, met als dragers stelpoten, en een vrije ruimte onder de vloer; de stelpoten van het raamwerk maken dat de vloer van circa 175m2 exact horizontaal kan worden gesteld. Dit is de eerste keer dat het systeem van een computervloer op deze manier, voor specifiek de zichtdoeleinden, wordt toegepast in Nederland.

Goutum_agneskerk_vloer_beneden
Goutum_agneskerk_vloer_beneden_2
Goutum_agneskerk_vloer_beneden_3
Goutum_agneskerk_vloer_beneden_4
Goutum_agneskerk_vloer_beneden_detail
Goutum_agneskerk_vloer_beneden_detail_hoogtestellen
1/6 
start stop bwd fwd

In het raamwerk liggen afwisselend natuursteen-tegels en platen van gehard glas opgesloten; de platen van gehard glas op die posities waar grafzerken onder de vloer zijn gesitueerd.

Goutum_agneskerk_vloer_bovenaanzicht
Goutum_agneskerk_vloer_bovenaanzicht_2
Goutum_agneskerk_vloer_bovenaanzicht_3
Goutum_agneskerk_vloer_bovenaanzicht_4
1/4 
start stop bwd fwd

Meer informatie over de Agneskerk en haar bijzonder interieur vindt u op de site van de Protestantse Gemeente te Goutum